Sirona Heliodent DSHeliodent DS
*
Główne cechy:
– Doskonała jakość obrazu – generator wysokiej częstotliwości *(multipuls) zapewnia ostre kontury i dokładność ujęcia *szczegółów.
– Obrazy rejestrowane na kliszy i obrazy cyfrowe – *indywidualne dostosowywane czasy naświetlania i możliwość *stosowania ograniczników wiązki.
– Proste pozycjonowanie – swobodnie poruszające się ramię o *dużym zasięgu roboczym: 1520, 1810 lub 2060 mm.
– Łatwość obsługi – pokrętło sterujące z wyraźnymi *piktogramami pacjenta i zębów oraz cyfrowy wyświetlacz *czasu ekspozycji.
– Niższa dawka pochłaniana przez skórę pacjenta – generator *wysokiej częstotliwości (multipuls) umożliwia obniżenie dawki o *20% przy zastosowaniu klisz rtg i do 90% przy wykorzystaniu *radiografii cyfrowej.
– Ogranicznik pola napromieniowania w aparatach z rejestracją *zdjęć na kliszy.

*

Dane techniczne:
Lampa rtg: SR 60/7 L
Wielkość ogniska: 0,7 (IEC 336)
Filtracja całkowita: min. 2,5 mm AL
Napięcie podczas ekspozycji: 60 kV w trybie wielopulsowym
Prąd podczas ekspozycji: 7 mA
Pobór mocy: 1,1 kW
Bezpiecznik: 16 A (zwłoczny)
Czas ekspozycji: 0,01 – 3,2 s
Zasilanie: 208-230 V, 50-60 Hz
Długość tubusa: 20 cm (opcjonalnie 30 cm)