HyperionHyperion X7
*
Hyperion X7 to pantomograf wyposażony w przystawkę cefalometryczną.
Dodatkowo pantomograf może być wyposażony w opcję 3DTS pozwalającą na wykonywanie przekrojów poprzecznych przez wyrostek zębowy.
*
Umożliwia więc wykonanie pomiarów pod planowaną implantację – tak jak wykonuje się to za pośrednictwem tomografu CBCT.
*
Hyperion X7 wraz z opcją 3DTS stanowi więc najlepsze rozwiązanie dla gabinetów w których poza klasycznym pantomogramem wykonuje się pomiary cefalometryczne oraz implantacje.
*

Hyperion X7 CEPH 3DTS (z przystawką cefalometryczną):
+ przystawka 3D TS GRATIS
+ komputer wysokiej jakości GRATIS