Tomograf stomatologiczny SkyView 3D
*
System SkyView stosuje technikę pojedynczego, obrotowego skanowania do zobrazowania przestrzeni o objętości 15 x 15 x 15 cm lub 11 x 11 x 11 cm (zależnie od wybranej wersji). Czas skanowania jest bardzo krótki (11 do 30 sekund) i może zmieniać się zależnie od wybranego programu. SkyView umożliwia obsługującemu wybór dawki promieniowania, zależnie od wielkości i budowy szczęki pacjenta oraz od oczekiwanej jakości zdjęcia. Efektywny czas ekspozycji trwa tylko parę sekund. Redukując skanowaną przestrzeń jest możliwe uzyskanie powiększenia o wysokiej rozdzielczości.
*
Myray SkyViewSkyView może zobrazować zarówno miękkie jak i twarde tkanki bez konieczności powtórnego skanowania.
*
SkyView zaadoptował nową technologię znaną jako tomografia wiązki stożkowej (CBCT – Cone Beam Computed Tomography), która idealnie nadaje się do uzyskania trójwymiarowego obrazu zębów, stawów skroniowo-żuchwowych, zatok, oraz innych struktur w obrębie twarzoczaszki. W porównaniu do tomografów szpitalnych, tomografia CBCT wymaga tylko jednego obrotu głowicy i detektora wokół pacjenta, co skutkuje krótszym czasem badania i mniejszą dawką promieniowania.
*
Pozycję pacjenta koryguje się za pomocą dżojstiku, który porusza stołem na którym znajduje się pacjent. Pozycjonowanie jest więc łatwe i szybkie.
*
Główne cechy:
– 3D zaprojektowane dla gabinetu dentystycznego
– obrazy panoramiczne
– przekroje
– pomiar odległości i kątów
– obrazy 2D i 3D
– zgodność z Dicom 3.0