ProMax 3D
*
Aparat Planmeca ProMax 3D został zaprojektowany, aby zdobyć kompletną informację o szczegółowej anatomii pacjenta. Ten inteligentny, wielozadaniowy aparat rentgenowski dostarcza cyfrowe obrazy panoramiczne, cefalometryczne oraz 3D.
*
Pełny zakres diagnostyczny
Aparat Planmeca ProMax 3D wykorzystuje się do wielozadaniowych wymagań diagnostycznych: w endodoncji, periodontologii, ortodoncji, implantologii, stomatologii zachowawczej, chirurgii szczękowo-twarzowej oraz analizie TMJ. Obrazy mogą być wykonywane w obrębie uzębienia.
*
Rozmiar obszarów badania można wybierać tak, aby odpowiadał potrzebie diagnostycznej, bez zbędnego napromieniowywania innych obszarów.
*
*
– Wielkość obszaru Ø80 x 80 mm jest optymalna dla większości zastosowań diagnostycznych, które wymagają w jednym obszarze badań całego uzębienia, żuchwy i szczęki.
– Obszaru  Ø80 x 50 mm można używać dla pojedynczych widoków żuchwy lub szczęki.
– Mały obszar  Ø40 x 50 mm przeznaczony jest  dla badań trzonowców lub do planowania ekstrakcji trzonowców.
– Podstawowe rozmiary mogą być łączone razem tworząc większy widok anatomii pacjenta.
*
PMX3D_cyl_40x50_0211Unikalne obrazowanie panoramiczne SmartPan
Unikalny system obrazowania SmartPan używa tego samego czujnika 3D również do obrazowania panoramicznego. Eliminuje to konieczność zmiany czujników. System SmartPan automatycznie oblicza 9 różnych krzywych panoramicznych z 2mm przesunięciem z danych ekspozycji panoramicznej i jedną warstwę, w której ostrość jest regulowana automatycznie dla wszystkich obszarów. Użytkownik może przeglądać obrazy panoramiczne i wybrać najbardziej odpowiednie do diagnostyki, po wykonanej ekspozycji.
*
Planmeca Romexis jest oprogramowaniem służącym do przechwytywania, przeglądania i przetwarzania obszarów radiograficznych 3D, zdjęć 3D i wewnątrzustnych skanów powierzchni. Różnorodne kombinacje tych modalności dostarczają bardzo dokładne informacje nt. anatomii pacjenta. Oprogramowanie Planmeca Romexis posiada specjalnie zaprojektowane narzędzia dla implantologów, endodontów, periodontologów, chirurgów szczękowych i radiologów.
*
Planmeca ProFace jest unikalnym zdjęciem twarzy 3D dostępnym jako opcja dla wszystkich aparatów Planmeca ProMax 3D.Takie rozwiązanie powstało w celu zaspokajania różnorodnych potrzeb diagnostycznych dzisiejszej stomatologii; rozbudowany aparat o zdjęcie 3D twarzy pacjenta powstaje bez promieniowania jonizującego, pozwalając lekarzowi planować zabiegi i dokumentować ich postęp.
*
Planmeca ProFace jest unikalnym zdjęciem twarzy 3D dostępnym jako opcja dla wszystkich aparatów Planmeca ProMax 3D (Planmeca ProMax 3D s, Planmeca ProMax 3D, Planmeca ProMax 3D Mid lub Planmeca ProMax 3D Max). Zaktualizowany aparat tworzy realistyczne zdjęcia twarzy 3D jako dodatek do tradycyjnych obrazów rtg obrazu twarzoczaszki. Planmeca jest pierwszą firmą, która wprowadziła taką koncepcję. Jeden obraz może generować zdjęcie 3D i obszar CBVT, bądź wyłącznie zdjęcie 3D, bez emisji promieniowania.
*
Aparat Planmeca ProMax 3D może być wyposażony w cyfrowy cefalostat. Zmiana miejsca czujnika, powoduje zmianę trybu obrazowania z panoramicznego na cefalometryczne. Aparat może też być wyposażony w dwa cyfrowe czujniki.
*

Dostępne modele:
Planmeca ProMax 3D
Planmeca ProMax 3D Mid
Planmeca ProMax 3D Max
Planmeca ProFace