Galileos
*
Główne cechy:
– Obrazowanie twarzoczaszki w szerokim zakresie od bródki do ok. połowy oczodołu;
– Dzięki zastosowaniu technologii wzmacniacza obrazu dawka jest niespotykanie niska (29µSv/ICRP1997);
– Stabilizacja pacjenta bez użycia siedziska, krępujących taśm czy zaciskowych wsporników (z wyjątkiem cefalometrii);
– Kolimacja do obszaru szczęki lub żuchwy;
– Nadaje się dla pacjentów na wózkach inwalidzkich;
– Pracuje pod kontrolą oprogramowania Sidexis XG oraz
Galaxis/GalileosImplant;
*
Cechy funkcjonalne:
– wykonuje skan tomograficzny twarzoczaszki, z którego rekonstruowane są dowolne zdjęcia płaskie: zewnątrzustne, pantomograficzne, cefalometryczne, przekrojowe
– wyposażony w oprogramowanie Sidexis XG do ewidencji pacjentów i obróbki zdjęć płaskich (wewnątrzustnych, pantomograficznych, cefalometrycznych i innych).
– objętości uzyskane przez skan tomograficzny można przeglądać i obrabiać w oprogramowaniu Galaxis/Galileos Implant do komputerowego planowania leczenia stomatologicznego
– program Galileos Implant dysponuje obszerną bazą modeli implantów wraz z łącznikami do planowania zabiegów implantologicznych. W połączeniu zsystemem CAD/CAM CEREC , może służyć do projektowania i produkcji szablonów chirurgicznych.
*
Aparat Galileos dostarczany jest z komputerem rekonstrukcyjnym, oprogramowaniem Sidexis XG bez limitu stanowisk, jednostanowiskowym oprogramowaniem GalileosImplant oraz  fantomami do testów stałości. Wyposażony jest w komplet zagryzaków odpowiednich do poszczególnych programów diagnostycznych.
*

*

Dostępne modele:
*
Galileos COMPACT                                                                                                                      
– Obszar Obrazowania 12x15x15 (prostopadłościan)
– Woksel 0,3mm
– Rekonstrukcja pantomogramu
– Przekroje poprzeczne do łuku zębowego.
– Planowanie implantów
– Szablony chirurgiczne
– 3 lata gwarancji
*
Galileos COMFORT
– Obszar Obrazowania 15x15x15 (sześcian)
– Woksel 0,15mm/0,3mm
– Rekonstrukcja pantomogramu
– Przekroje poprzeczne do łuku zębowego.
– Planowanie implantów
– Cefalometria
– Powiększenia
– Szablony chirurgiczne
– 3 lata gwarancji

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Sirona Orthophos XG 3D

Orthophos XG 3D
*
Główne cechy:
– Cyfrowy aparat „3 w 1”: Pantomograf z cefalostatem i tomografia stożkowa.
– Skanowana objętość to cylinder o śr. 8 cm i wysokości 8 cm przy wokselu 0,16 mm w trybie standardowym, lub śr. 5 cm i wysokości 5,5 cm przy wokselu 0,1 mm (wkrótce).
– Najszerszy zakres programów pantomograficznych i cefalometrycznych.
– Dopasowanie toru ruchu głowicy do budowy anatomicznej pacjenta z korektą retruzji i protruzji oraz uwzględnieniem kształtu łuku zębowego.
sirona tomograf– Wygodny i czytelny dotykowy panel sterujący „EasyPad”, automatyczny zagryzak, linie laserowe pokazujące płaszczyzny anatomiczne, trójpunktowa stabilizacja głowy.
– Nie wymaga przenoszenia czujników.
– Automatyka obsługi: obrotowy zespół czujnika 2D/3D; pomiar szerokości gałęzi żuchwy; wspomagane pozycjonowanie pacjenta dzięki automatycznemu zagryzakowi.
– Nadaje się dla pacjentów na wózkach inwalidzkich.
– Pracuje pod kontrolą oprogramowania Sidexis XG oraz Galaxis/Galileos Implant
*
Cechy funkcjonalne:
– wyposażony w oprogramowanie Sidexis XG do ewidencji pacjentów i obróbki zdjęć płaskich (wewnątrzustnych, pantomograficznych, cefalometrycznych i innych).
– objętości uzyskane przez skan tomograficzny można przeglądać i obrabiać w oprogramowaniu Galaxis/Galileos Implant do komputerowego planowania leczenia stomatologicznego
-program Galileos Implant dysponuje obszerną bazą modeli implantów wraz z łącznikami do planowania zabiegów implantologicznych. -W połączeniu zsystemem CAD/CAM CEREC , może służyć do projektowania i produkcji szablonów chirurgicznych.
*

*
PROGRAMY:
– Pantomograficzne: zwykłe, pediatryczne, segmentowe, ze stałym powiększeniem, bez artefaktów;
– Cefalometryczne: PA/AP, boczne, projekcje skośne ( Townse’a, Watersa)
– Tomograficzne (3D): pełne łuki zębowe, obszar trzonowców i gałęzi wznoszącej, stawu skroniowo-żuchwowego.
– Inne: Skrzydłowo-zgryzowe, przekroje rotacyjne zatok.
*
Aparat Orthophos XG 3D dostarczany jest z komputerem rekonstrukcyjnym, oprogramowaniem Sidexis XG bez limitu stanowisk, jednostanowiskowym oprogramowaniem GalileosImplant oraz  fantomami do testów stałości. Wyposażony jest w komplet zagryzaków odpowiednich do poszczególnych programów diagnostycznych.